دانلود برنامه مدیتیشن Headspace 4.75.0

به گزارش ناق، برنامه Headspace: Meditation & Mindfulness v، برترین نرم افزار مدیتیشن و آرامش فکر است.

دانلود برنامه مدیتیشن Headspace 4.75.0

به گزارش خبرنگار حوزه فناوری گروه فضای مجازی خبرنگاران؛ برنامه Headspace: Meditation & Mindfulness نرم ا فزاری ویژه و بی نظیر در زمینه مدیتیشن است. این برنامه به وسیله شرکت Headspace Inc پیشرفته و در فروشگاه های نرم افزار به اشتراک گذاشته شده است.

این نرم افزار از چندین مرحله پشتیبانی می نماید که بدین شکل کاربران می توانند در طی چندین روز آرامش ذهنی خود را بازیابی نموده و حتی آن را تقویت نمایند. در سیستم آموزشی این برنامه 10 مرحله وجود دارد که در زمان های پخش گوناگون تنظیم شده است.

کاربران با استفاده از برنامه Headspace می توانند در مدت بسیار کوتاهی به آرامش برسند و زندگی خود را در کمال آسایش سپری نمایند. این نرم افزار به کاربران یاری می نماید تا به آرامش درونی دست پیدا نمایند و در چند جلسه آموزشی ارائه شده به وسیله این برنامه، به اهداف خود برسند. لازم به ذکر است؛ نرم افزار Headspace برای دسته بندی های مختلف پیشنهادات ویژه و متفاوتی را ارائه می دهد.

بیشتر بخوانید

ویژگی های برنامه Headspace: Meditation & Mindfulness:

 • مناسب برای ایجاد مراقبه ذهنی و رسیدن به آرامش
 • ارائه راهکارهای علمی کاهش دغدغه های فکری و ذهنی
 • ارائه آمار از فعالیت های اجرا شده و مقدار اثر بخشی آن

تصاویری از محیط برنامه

دانلود و مشخصات فایل

رمز فایل: yjc.ir

حجم: 22 مگابایت

نسخه: 4.75.0

نوع فایل: apk برای اندروید درون فایل زیپ

اندروید مورد احتیاج : 5.0 و بالاتر

این نرم افزار از چندین مرحله پشتیبانی می نماید که بدین شکل کاربران می توانند در طی چندین روز آرامش ذهنی خود را بازیابی نموده و حتی آن را تقویت نمایند. در سیستم آموزشی این برنامه 10 مرحله وجود دارد که در زمان های پخش گوناگون تنظیم شده است.

کاربران با استفاده از برنامه Headspace می توانند در مدت بسیار کوتاهی به آرامش برسند و زندگی خود را در کمال آسایش سپری نمایند. این نرم افزار به کاربران یاری می نماید تا به آرامش درونی دست پیدا نمایند و در چند جلسه آموزشی ارائه شده به وسیله این برنامه، به اهداف خود برسند. لازم به ذکر است؛ نرم افزار Headspace برای دسته بندی های مختلف پیشنهادات ویژه و متفاوتی را ارائه می دهد.

بیشتر بخوانید

ویژگی های برنامه Headspace: Meditation & Mindfulness:

 • مناسب برای ایجاد مراقبه ذهنی و رسیدن به آرامش
 • ارائه راهکارهای علمی کاهش دغدغه های فکری و ذهنی
 • ارائه آمار از فعالیت های اجرا شده و مقدار اثر بخشی آن

تصاویری از محیط برنامه

دانلود و مشخصات فایل

رمز فایل: yjc.ir

حجم: 22 مگابایت

نسخه: 4.75.0

نوع فایل: apk برای اندروید درون فایل زیپ

اندروید مورد احتیاج : 5.0 و بالاتر

این نرم افزار از چندین مرحله پشتیبانی می نماید که بدین شکل کاربران می توانند در طی چندین روز آرامش ذهنی خود را بازیابی نموده و حتی آن را تقویت نمایند. در سیستم آموزشی این برنامه 10 مرحله وجود دارد که در زمان های پخش گوناگون تنظیم شده است.

کاربران با استفاده از برنامه Headspace می توانند در مدت بسیار کوتاهی به آرامش برسند و زندگی خود را در کمال آسایش سپری نمایند. این نرم افزار به کاربران یاری می نماید تا به آرامش درونی دست پیدا نمایند و در چند جلسه آموزشی ارائه شده به وسیله این برنامه، به اهداف خود برسند. لازم به ذکر است؛ نرم افزار Headspace برای دسته بندی های مختلف پیشنهادات ویژه و متفاوتی را ارائه می دهد.

بیشتر بخوانید

ویژگی های برنامه Headspace: Meditation & Mindfulness:

 • مناسب برای ایجاد مراقبه ذهنی و رسیدن به آرامش
 • ارائه راهکارهای علمی کاهش دغدغه های فکری و ذهنی
 • ارائه آمار از فعالیت های اجرا شده و مقدار اثر بخشی آن

تصاویری از محیط برنامه

دانلود و مشخصات فایل

رمز فایل: yjc.ir

حجم: 22 مگابایت

نسخه: 4.75.0

نوع فایل: apk برای اندروید درون فایل زیپ

اندروید مورد احتیاج : 5.0 و بالاتر

این نرم افزار از چندین مرحله پشتیبانی می نماید که بدین شکل کاربران می توانند در طی چندین روز آرامش ذهنی خود را بازیابی نموده و حتی آن را تقویت نمایند. در سیستم آموزشی این برنامه 10 مرحله وجود دارد که در زمان های پخش گوناگون تنظیم شده است.

کاربران با استفاده از برنامه Headspace می توانند در مدت بسیار کوتاهی به آرامش برسند و زندگی خود را در کمال آسایش سپری نمایند. این نرم افزار به کاربران یاری می نماید تا به آرامش درونی دست پیدا نمایند و در چند جلسه آموزشی ارائه شده به وسیله این برنامه، به اهداف خود برسند. لازم به ذکر است؛ نرم افزار Headspace برای دسته بندی های مختلف پیشنهادات ویژه و متفاوتی را ارائه می دهد.

بیشتر بخوانید

ویژگی های برنامه Headspace: Meditation & Mindfulness:

 • مناسب برای ایجاد مراقبه ذهنی و رسیدن به آرامش
 • ارائه راهکارهای علمی کاهش دغدغه های فکری و ذهنی
 • ارائه آمار از فعالیت های اجرا شده و مقدار اثر بخشی آن

تصاویری از محیط برنامه

دانلود و مشخصات فایل

رمز فایل: yjc.ir

حجم: 22 مگابایت

نسخه: 4.75.0

نوع فایل: apk برای اندروید درون فایل زیپ

اندروید مورد احتیاج : 5.0 و بالاتر

این نرم افزار از چندین مرحله پشتیبانی می نماید که بدین شکل کاربران می توانند در طی چندین روز آرامش ذهنی خود را بازیابی نموده و حتی آن را تقویت نمایند. در سیستم آموزشی این برنامه 10 مرحله وجود دارد که در زمان های پخش گوناگون تنظیم شده است.

کاربران با استفاده از برنامه Headspace می توانند در مدت بسیار کوتاهی به آرامش برسند و زندگی خود را در کمال آسایش سپری نمایند. این نرم افزار به کاربران یاری می نماید تا به آرامش درونی دست پیدا نمایند و در چند جلسه آموزشی ارائه شده به وسیله این برنامه، به اهداف خود برسند. لازم به ذکر است؛ نرم افزار Headspace برای دسته بندی های مختلف پیشنهادات ویژه و متفاوتی را ارائه می دهد.

بیشتر بخوانید

ویژگی های برنامه Headspace: Meditation & Mindfulness:

 • مناسب برای ایجاد مراقبه ذهنی و رسیدن به آرامش
 • ارائه راهکارهای علمی کاهش دغدغه های فکری و ذهنی
 • ارائه آمار از فعالیت های اجرا شده و مقدار اثر بخشی آن

تصاویری از محیط برنامه

دانلود و مشخصات فایل

رمز فایل: yjc.ir

حجم: 22 مگابایت

نسخه: 4.75.0

نوع فایل: apk برای اندروید درون فایل زیپ

اندروید مورد احتیاج : 5.0 و بالاتر

این نرم افزار از چندین مرحله پشتیبانی می نماید که بدین شکل کاربران می توانند در طی چندین روز آرامش ذهنی خود را بازیابی نموده و حتی آن را تقویت نمایند. در سیستم آموزشی این برنامه 10 مرحله وجود دارد که در زمان های پخش گوناگون تنظیم شده است.

کاربران با استفاده از برنامه Headspace می توانند در مدت بسیار کوتاهی به آرامش برسند و زندگی خود را در کمال آسایش سپری نمایند. این نرم افزار به کاربران یاری می نماید تا به آرامش درونی دست پیدا نمایند و در چند جلسه آموزشی ارائه شده به وسیله این برنامه، به اهداف خود برسند. لازم به ذکر است؛ نرم افزار Headspace برای دسته بندی های مختلف پیشنهادات ویژه و متفاوتی را ارائه می دهد.

بیشتر بخوانید

ویژگی های برنامه Headspace: Meditation & Mindfulness:

 • مناسب برای ایجاد مراقبه ذهنی و رسیدن به آرامش
 • ارائه راهکارهای علمی کاهش دغدغه های فکری و ذهنی
 • ارائه آمار از فعالیت های اجرا شده و مقدار اثر بخشی آن

تصاویری از محیط برنامه

دانلود و مشخصات فایل

رمز فایل: yjc.ir

حجم: 22 مگابایت

نسخه: 4.75.0

نوع فایل: apk برای اندروید درون فایل زیپ

اندروید مورد احتیاج : 5.0 و بالاتر

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 20 دی 1400 بروزرسانی: 20 دی 1400 گردآورنده: nagh.ir شناسه مطلب: 1877

به "دانلود برنامه مدیتیشن Headspace 4.75.0" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دانلود برنامه مدیتیشن Headspace 4.75.0"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید