رای بازی جنجالی پیکان و سایپا اعلام شد ، پیکان برنده بازی باقی ماند

به گزارش ناق، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رای خود را در مورد تجدید نظر خواهی باشگاه پیکان نسبت به رای کمیته انضباطی صادر و طی آن تیم پیکان برنده ملاقات برابر سایپا اعلام شد.

رای بازی جنجالی پیکان و سایپا اعلام شد ، پیکان برنده بازی باقی ماند

به گزارش خبرنگاران از فدراسیون فوتبال، تیم های فوتبال پیکان و سایپا در هفته بیست و سوم لیگ برتر به مصاف هم رفتند که این ملاقات با رجحان 2 بر یک پیکان به سرانجام رسید اما این تیم یک تعویض بیشتر در وقت های اضافه انجام داد که همین امر باعث اعتراض و شکایت باشگاه سایپا شد.

در پی این شکایت و آنالیز اجرا شده، کمیته انضباطی رای به رجحان 3 بر صفر سایپا داد. این رای با اعتراض باشگاه پیکان و شکایت به کمیته استیناف همراه شد.

در نهایت کمیته استیناف پس از آنالیز های اجرا شده رای به پیروزی پیکان در این ملاقات داد و رای کمیته انضباطی را رد کرد.

رأی صادره از سوی کمیته استیناف به توضیح زیر است:

در رابطه با تجدیدنظرخواهی موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو (پیکان) نسبت به رأی صادره از کمیته محترم انضباطی فدراسیون که به موجب آن باشگاه تجدیدنظرخواه بابت تخلف استفاده از تعویض ششم در بازی رسمی برابر تیم فوتبال سایپا از سری مسابقات لیگ برتر (تعویض مازاد) به استناد بند ب ماده 22 و بند الف از فراز چهارم ماده 46 مقررات انضباطی فیفا با ارجاع ماده 119 مقررات انضباطی فوتبال به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و نتیجه بازی سه بر صفر به نفع تیم فوتبال سایپا اعلام شد. با دقت در محتویات پفراینده بر مبنای جریان ماجرا، وقایع، ادله و مستندات دو طرف و استدلال مورد نظر این کمیته در نهایت منطوق و نتیجه دادگری در این مناقشه تشریح می گردد:

الف) جریان ماجرا

بازی دو تیم سایپا (میزبان) و پیکان (میهمان) در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1400 دور برگشت لیگ برتر فصل 1399-1400) برگزار گردید. نتیجه این مسابقه یک بر صفر به نفع پیکان پایان یافت. در دقیقه 02/97، رضا حبیب زاده بازیکن شماره 90 همزمان با تعویض پنجم وارد زمین می گردد و یک دقیقه و پنجاه و هفت ثانیه بعد سوت سرانجام بازی به صدا در آمد. نتیجه مسابقه هم پابرجا ماند و تیم فوتبال پیکان برنده بازی و حائز سه امتیاز می گردد. باشگاه سایپا با لحاظ پنج تعویض در شرایط شیوع ویروس کووید 19 حضور بازیکن تعویضی ششم را بازیکن غیرمجاز فاقد صلاحیت توصیف نمود و خواهان معین نتیجه سه بر صفر و مجازات تیم فوتبال پیکان و عوامل این تخلف می گردد که این گزارش منجر به رأی مورد اعتراض می گردد.

ب) وقایع Facts

1- مسابقه بین دو تیم با رعایت تشریفات لازم در موعد مقرر و بدون اتفاق خاص خارج از بحث استفاده از بازیکن مازاد اجرا شده است. در بروز این رخداد و انجام تعویض مازاد مناقشه ای وجود ندارد.

2- در پیدایی مشکل ایجاد شده و انجام تعویض مازاد عوامل برگزاری و کادر سرپرستی باشگاه پیکان دخالت داشته اند که کمیته محترم انضباطی تعقیب و تنبیه ایشان را به قطعیت رأی در بخش اعمال تنبیه تیمی برای باشگاه پیکان موکول نمود. هرچند به باور قضات این کمیته رسیدگی به موضوع و اظهارنظر قضائی نسبت به عوامل برگزاری و مدیریت داخل زمین باشگاه پیکان امکان پذیر و صدور رأی علیه ایشان میسر بوده است.

3- اصل مناقشه از یک سو به سببیت تعارض دیدگاه ها در اعمال صرف مقررات داخلی و توجه به مقررات و کدهای انضباطی فیفا وفق ماده 119 مقررات انضباطی و از دیگر سو برخورد با موضوع به شیوه ای قهرآمیز و تخلف توصیف نمودن تعویض ششم و یا برخورد با اعمال مراتب انصاف و توجه به غفلت عوامل برگزاری و بی تأثیری مدت اندک حضور بازیکن تعویضی، موجب پیچیدگی و تضاد برداشت ها پیرامون موضوع شده است.

4- کمیته استیناف توجه دارد که از یک سو در پرتو احکام قطعی انضباطی، باید از عدالت، مراقبت از مقررات ناظر بر بازی و رفتار شرافتمندانه در رقابت integrity of competition صیانت نماید وانگهی از سو استفاده هر باشگاه یا شخص حقیقی در نارسایی و نقص در فرآیند مسابقات و مصادره به مطلوب و برهم خوردن توازن و تعادل صندلی تیم ها جلوگیری نماید . در این ره گشت آنچه مناط اعتبار و ملاک عمل است واکاوی درست ماجرا و برداشت عدالت محور از قواعد حاکم است.

ج) ادله و مستندات دو سوی دعوا

1- باشگاه سایپا با استناد به واقعیت موجود، استفاده از بازیکن ششم تعویضی و محدودیت در انجام پنج بازیکن تعویضی، فقدان صلاحیت بازیکن تعویضی ineligible و بی تأثیری موضوع نقش آفرینی با فقدان نقش این بازیکن در فرایند و نتیجه نهایی، ایجاد هرج و مرج در مسابقات در صورت عدم برخورد قاطع با موضوع و … درخواست اعمال مجازات طرف مقابل و در این مقام تأیید رأی مورد اعتراض را می نماید . در بحث مستندات حکمی به سکوت مقررات انضباطی و الزام به رعایت مقررات انضباطی فیفا بر پایه ماده 119 مقررات اشاره می نماید.

2- باشگاه پیکان به طور خلاصه به عدم شمول ماده 61 مقررات انضباطی در بیان مصادیق بازیکن غیرمجاز به بازیکن تعویضی، عدم امکان استناد به مقررات انضباطی فیفا به جهت دگرگونی آگاهانه مقررات حاکم فعلی، اصل تفسیر اصولی قوانین the principle of stick interpretation of rul ، بی تأثیری بازیکن تعویضی در مدت حضور کمتر از دو دقیقه در بازی، حفظ یکپارچگی و صندلی تیم ها، اصل صحت و اعتبار نتایج حاصله در مسابقات، اصل رعایت تناسب بین تنبیه و تخلف، سهل انگاری و نقش آفرینی مهم تر عوامل مسابقه، عدم رعایت تشریفات لازم در رجوع به منابع و قواعد خارجی (عدم استعلام و کسب نظر از هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال)، رویه قضائی موجود در لیگ های معتبر اروپایی و نزاکت غالب حاکم بر این موضوع استناد کرده و در نتیجه شکایت باشگاه سایپا را واهی و رأی صادره را ناعادلانه و در خور نقض تحلیل کرده است.

د) استدلال و منطوق حکم کمیته استیناف

با توجه به توضیح مذکور و جریان مناقشه و ادله هریک از طرفین نظر به اینکه اولا مقررات انضباطی فوتبال فاقد نص روشن در اعمال تنبیه به نوع مقرر در حکم مورد اعتراض برای بازیکن مازاد در تعویض می باشد و به طور تعیین مواد 5 و 61 و 119 تصریحی به این موضوع ندارد ثانیا بازیکن تعویضی مازاد در مصادیق بازیکن غیرمجاز برابر ماده 61 مقررات انضباطی قرار نگرفته است.

ثالثا استناد به مقررات انضباطی فیفا در صورت ابهام و اجمال در مقررات داخلی است وانگهی در این فرآیند ضروری است نظر و دیدگاه هیأت رئیسه فدراسیون مطالبه گردد و کمیته محترم انضباطی تشریفات و لوازم رجوع به قواعد بین المللی را در پرتو ماده مرقوم مرعی نداشته است. رابعة اعمال تنبیه تیمی و نتیجه سه بر صفر که از سخت گیرانه ترین احکام انضباطی است هیچ مناسبت و تطابقی با نارسایی و نقص ایجاد شده در فرایند مسابقه نداشته و از این رو رأی مورد اعتراض آشکارا با اصل تناسب تخلف و تنبیه principle of proportionality مغایرت دارد.

خامسا در فرضی که بازیکن تعویضی در تعریف بازیکن فاقد صلاحیت قرار گیرد، اعمال ماده 22 مقررات انضباطی فیفا مستلزم رعایت قیود و شرایطی است که در این سند مهم بین المللی لحاظ شده است. به ویژه که این بازیکن در طی کمتر از دو دقیقه حضور هیچ تأثیر خاصی (اعم از زدن گل، گرفتن پنالتی، قطع حمله حریف، پاس گل، گرفتن موقعیت محرز گلزنی از حریف و …) در فرایند مسابقه نداشته است.

سادسا حفظ جدول مسابقات و صندلی تیم ها در جریان کل مسابقات لیگ از الزامات قانونی و اخلاقی مراجع فوتبالی از جمله رکن قضائی است و حکم مورد اعتراض در مقام اجرا موجب لطمه جدی به اصل یکپارچگی و صیانت از موقعیت تیم های حاضر در لیگ برتر شده و به حقوق اشخاص ثالث بدون مبنای صحیح ضرر فاحش وارد می سازد و سابعا رخداد ناخوشایند حاصل محصول بی توجهی و سهل انگاری کادر مربیان و سرپرست تیم فوتبال پیکان و عوامل برگزاری مسابقه بوده که در این جمع نقش عوامل برگزاری مسابقه قوی تر و غالب بر تخلف عوامل تیم پیکان بوده است و از این منظر هم تنبیه سخت گیرانه علیه تیم فوتبال پیکان ناعادلانه جلوه می نماید بنابرمراتب و توجه به اصل قانونی بودن تخلفات و تنبیهات و استناد به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت باشگاه سایپا از حیث تغییر نتیجه مسابقه و جریمه نقدی صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است. از حیث (تعقیب و تنبیه عوامل اشخاص حقیقی) حصول این رخداد با توجه به مفتوح بودن پفراینده پس از رسیدگی و اظهارنظر کمیته محترم انضباطی در مقام رسیدگی بعدی اتخاذ تصمیم خواهد شد.

منبع: جام جم آنلاین
انتشار: 2 مرداد 1400 بروزرسانی: 2 مرداد 1400 گردآورنده: nagh.ir شناسه مطلب: 1679

به "رای بازی جنجالی پیکان و سایپا اعلام شد ، پیکان برنده بازی باقی ماند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رای بازی جنجالی پیکان و سایپا اعلام شد ، پیکان برنده بازی باقی ماند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید