تعبیر خواب کتک خوردن، تعبیر خواب کتک زدن

به گزارش ناق، با تعبیر خواب کتک خوردن، تعبیر خواب کتک زدن، تعبیر خواب سیلی خوردن، تعبیر خواب کتک خوردن از مرده و تعبیر خواب کتک زدن مرده همراه خبرنگاران باشید.

تعبیر خواب کتک خوردن، تعبیر خواب کتک زدن

سرویس سرگرمی - کتک خوردن یا سیلی خوردن در خواب را معبرین اسلامی به دریافت غم و ناراحتی از طرف کسی که بیننده خواب آز آن کتک می خورند می پندارند و به گفته امام صادق (ع) کتک زدن در خواب در وجه اول به معنای شفاعت است. با تعبیر خواب کتک خوردن و کتک زدن همراه مجموعه تعبیر خواب خبرنگاران باشید.

تعبیر خواب کتک خوردن

ابراهیم کرمانی می گوید:

 • اگر در خواب ببینی کسی تو را با چوب کتک می زند، به این معنی است که به خاطر مرد منافق و دورویی دچار غم و ناراحتی می شوی.
 • اگر در خواب ببینی کسی با کلوخ تو را زده است، دلیل بر آن است که سود و منفعتی به دست می آوری. اگر ببینی کسی با کلوخی به پشت تو زده است، یعنی کسی تو را نصیحت می نماید.
 • اگر ببینی کسی با مشت تو را کتک زده است، بیانگر این است که به اندازه مشتی که خورده ای، از کسی که زده دچار رنج و سختی می شوی.

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی کسی تو را زده، ولی نمی دانی به چه علت زده است، یعنی مال و اموال به دست می آوری و لباس نو خواهی پوشید و اگر آن شخص ناآشنا و غریبه باشد و یا اینکه وقت زدن دست و پایت بسته شده باشد تعبیر بهتری دارد.

لوک اویتنهاو: کتک خوردن: انتقام گیری در آینده ای نزدیک

لیلا برایت: اگر در خواب کسی شما را با ترکه کتک زد، به این معنا است که به اهدافتان می رسید.

تعبیر خواب کتک خوردن دختران

اگر بیننده خواب دختر یا زن باشد تعبیر این خواب نشان دهنده آزار و اذیت جنسی است. بسیار مراقب باشید زیرا ممکن است شخصی به شما نظر بدی داشته باشد.

تعبیر خواب کتک خوردن پسران

در صورتی که ببیننده خواب پسر بود و خواب کتک خوردن را دید تعبیرش این است که از کسی سود بسیار زیادی به او خواهد رسید.

تعبیر خواب کتک خوردن از برادر یا خواهر

تعبیر خواب کتک خوردن از برادر یا خواهر این است که ممکن است با آنها اختلافاتی داشته باشید که به نزاع و درگیری ختم گردد یا ممکن است بر سر ارث یا پولی مشاجره داشته باشید.

تعبیر خواب کتک زدن

امام صادق (ع) می فرمایند:

تعبیرهای کتک زدن عبارت اند از:

 1. شفاعت
 2. مجادله و بگومگو
 3. حل شدن مشکل
 4. سفر
 5. شرف و بزرگی
 6. مال حرام

لیلا برایت: اگر شما کسی را با ترکه کتک زدید، یعنی در انجام یکی از کارهایتان پیروز نمی شوید.

لوک اویتنهاو می گوید:

 • کسی را کتک زدن: آرامش در منزل
 • کتک زدن یک بچه: بی عدالتی

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید با مشت کسی را کتک می زنید، علامت آن است که به ارتکاب اتهاماتی متهم خواهید شد.

تعبیر خواب لگد زدن

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی به کسی لگد زده ای، حال و روز او بد می گردد.

امام صادق (ع) می فرمایند: تعبیرهای لگد زدن عبارتند از:

 • اشکال و نقص در کار
 • ضرر و زیان
 • غم و اندوه
 • فساد زن و عیال مرد.

تعبیر خواب پس گردنی

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی کسی به تو طوری ضربه پس گردنی زده است که جای آن ورم کرده، از آن شخص به تو سود و منفعت می رسد.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی طوری به تو پس گردنی زده اند که از آن خون جاری شده است، با کسی دشمنی و خصومت می کنی و در اثر آن دچار ضرر و زیان می شوی.

تعبیر خواب سیلی خوردن

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی کسی به تو سیلی زده است، به این معنی است که از کسی حرف زشتی می شنوی و آبروی تو می رود.

تعبیر خواب کتک خوردن و کتک زدن مرده

اسماعیل بن اشعث می گوید:

 • اگر ببینی مرده، تو را می زند، یعنی از مسافرت سود و منفعت بدست می آوری و یا چیزی را که از دست داده ای دوباره به دست می آوری.
 • اگر مرده ای را در خواب خودت ببینی که او را می زنی و او هم از کتک خوردن راضی است، یعنی در آن جهان به سعادت رسیده است. اگر ببینی خودت مرده ای و تو را می زنند، نشانه این است که در دین و ایمان قوت خواهی داشت و برخی از تعبیرگران گفته اند بدهی تو پرداخت می گردد.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع کتک خوردن یا کتک زدن دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

منبع: setare.com
انتشار: 6 آذر 1399 بروزرسانی: 20 خرداد 1400 گردآورنده: nagh.ir شناسه مطلب: 1234

به "تعبیر خواب کتک خوردن، تعبیر خواب کتک زدن" امتیاز دهید

127 کاربر به "تعبیر خواب کتک خوردن، تعبیر خواب کتک زدن" امتیاز داده اند | 3.3 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب کتک خوردن، تعبیر خواب کتک زدن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید