روانشناسی

افرادی که شهامت این را داشتند که زندگیشان را تغییر دهند

خبرنگاران: طبیعت انسان این است که می تواند به هرچیزی عادت کند و در عین حال از تغییر بترسد. افرادی که در این مطلب می بینید فهمیده اند که تغییرات به خودی خود ایجاد نمی شوند و قدرت ترک کردن شغلی که از آن متنفر بودند را پیدا کردند یا بعد از سال ها کاری که دوست...

10 مرداد 1398

یک بازی فکری متفاوت

اگر بخواهید بهترین بازی فکری را پیدا کنید کمی کارتان سخت شود. برای همین در اینجا ما بعد از گشتن بین چندین بازی فکری متفاوت می توانیم به شما بازی Find The Differences: Detective را معرفی کنیم.

2 تیر 1398

مهدوی کیا: چنان روی میز کوبیدم که هنوز دستم درد می نماید

به قدری استرس و هیجان داشتم که باور نمی کنید. آنقدر روی میز کوبیدم که هنوز دستم درد می نماید. واقعا نمی توانم میزان خوشحالی ام از صعود پرسپولیس را بیان کنم.

13 اسفند 1397